Jan 7, 2010

SE MALAYSIA BANGSA MALAYSIA

ISLAM DAN TIDAK ISLAM

Negara kita telah merdeka sudah hampir 53 tahun, selama itu bangsa Malaysia masih gagal memupuh perpaduan, masih gagal mencari indentiti Bangsa Malaysia yang sejati dan utuh.

Kita masih ditakuk lama membedakan manusia dengan kaum dan agama, kepelbagaian agama menjadi masalah yang sepatutnya menjadikan kita saling kenal mengenal antara satu sama lain, perasaan prejudis antara agama masih tebal apatah lagi antara kaum.

Bangsa Malaysia perlu kembali kesekolah peradapan manusia yang menitikkan nilai nilai antarabangsa tentang tatacara hidup harmoni.Selanjutnya