Jul 17, 2009

MEJORITI ABE UJI BESAR MAKNANYA.(65)

Manik Urai bersejarah buat Pakatan Rakyat. 14 julai 2009, juga ada sejarah buat rakyat Malaysia. Umno berpendapat kekalahan tipis adalan kebangkitan gelombang biru. Rakyat umum semua tahu, kemenangan tipis pada PAS ada faktor yang tersirat.

Bagi PAS, dengan angka mejoriti 65, atau lebih dengan 1 angka pun adalah menang. Untuk umno kekalahan tipis, bukan menjadi masaalah dengan muslihat kebangkitan gelombang biru.

Rakyat Malaysia yang mejoriti Islam, Umno dan PAS juga adalah semuanya berpegang dengan aqidah Islam. Iaitu semua beragama Islam.Sudah tentu tidak perlu mendabit dada untuk bermegah.

Walaupun PAS memang dengan 65 undi, sewajarnya PAS membuat satu post-mortem (muhasabah)