Dec 13, 2009

BN SUKA SLOGAN 1 MALAYSIA, Maka terimalah hakikat, 'Kepercayaan kepada Tuhan'.

Nga Kor Ming dalam satu kenyataan bertulis yang diedarkan di Parlimen beberapa hari lalu menyatakan bahawa kerajaan telah memperuntukkan RM748.26 juta untuk pembinaan masjid dari 2000 hingga 2008 tetapi hanya RM9 juta diagihkan untuk tujuan agama bukan Islam.

Nga Kor Ming sekadar menagih simpati hak sebagai rakyat Malaysia bukan Islam atas prinsip pertama rukun Negara iaitu ‘Kepercayaan kepada Tuhan’.